Tin trong ngành


Đà Nẵng : Nhà thuốc uy tín

Với người bệnh, việc tìm nhà thuốc Tây uy tín - tư vấn nhiệt tình rất quan trọng. Nhà thuốc uy tín Đà Nẵng - Huy Hoàng chuyên cung cấp đến các khách hàng các loại thuốc nội - ngoại nhập với gi&aacute...


Nhà thuốc tại Đà Nẵng - Huy Hoàng

Nhà thuốc tại Đà Nẵng - Huy Hoàng Là nhà thuốc được Sở Y tế Đà Nẵng chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc - GPP). Giấy chứng nhận GPP . Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  do Sở Y tế Đà Nẵng cấp....